Door de SWUK worden 3 mecenaatsformulesformules gehanteerd: