In 2010 besloten 4 jonge Brusselaars met gelijkgestemde muzikale ideeën een nieuw kamermuziekensemble op te richten. Zij lieten zich inspireren door de niet voor de hand liggende combinatie van altviool, harp, fluit en zang, met de vele kansen en uitdagingen die deze bezetting in zich draagt.

Het ensemble kreeg de naam 'Revue Blanche', verwijzend naar het gelijknamige literaire en artistieke tijdschrift dat werd uitgegeven aan het einde van de 19de eeuw door toonaangevende politici en kunstenaars zoals Debussy, Proust en de Toulouse-Lautrec. "De Witte Revue' werd zo genoemd omdat de som van alle kleuren wit is en een wit ongeschreven blad openstaat voor alle meningen en stromingen", een idee dat volledig aansloot bij de esthetiek die de muzikanten voor ogen hadden. Freedom of speech stond centraal, een begrip dat het ensemble invult door met een ongewone bezetting op zoek te gaan naar kleuren, schoonheid en emoties over de grenzen van de stijlperiodes heen.

Revue Blanche stelt zich tot doel de wereld van de instrumentale kamermuziek en vocale repertoire samen te brengen en de grenzen ervan af te tasten of zelfs te doorbreken. Door de versmelting van contrasterende instrumenten met de uitbreiding van de stem ontstaan nieuwe klanken, kleuren en emoties. Het ensemble probeert ook de mogelijkheden van het instrumentale gebruik van de stem verder uit te diepen. Het maken van eigen arrangementen resulteert niet alleen in een optimaal gebruik van de bezetting en de deelcombinaties, maar ook in een verrassend en uitgesproken profiel. 

Revue Blanche vindt met zijn vele concerten stilaan een plaats in het Belgische muzieklandschap, maar trad ook reeds op in Frankrijk en Nederland

Maken deel uit van Revue Blanche:

Lore BINON, zang
Caroline PEETERS, fluit
Kris HELLEMANS, altviool
Anouk STURTEWAGEN, harp

website: www.revueblanche.be