Artiest/Ensemble in residentie.pdf 

OMSCHRIJVING

Jaarlijks worden door de RvB van de SWUK één of meerdere instrumentist(e) of ensembles als artiest in residentie geselecteerd.

De beslissing wordt genomen op basis van een dossier met een aantal formele en artistieke criteria.

a. leeftijd:

De leeftijdsgrens voor muzikanten (instrument) wordt vastgelegd op 27 jaar. De kandidaat mag op 31 december van het jaar van de aanvraag ten hoogste 27 jaar zijn.

Bij zangers geldt de leeftijd van 30 jaar. De kandidaat mag in dat geval op 31 december van het jaar van de aanvraag ten hoogste 30 jaar zijn.
Wanneer de aanvraag uitgaat van een ensemble, wordt rekening gehouden met de doorsneeleeftijd van de groep. De doorsneeleeftijd van de groep wordt bepaald op 30 jaar.

b. De aanvragen moeten in het Nederlands gebeuren.

c. Nationaliteit: Belgisch

d. De kandidaat moet blijk geven van een uitzonderlijk of zeer uitzonderlijk talent.

De voorwaarde “uitzonderlijk talent “wordt gehanteerd wanneer de kandidaat ouder is dan 18 jaar.
18 jaar is tevens de gebruikelijke leeftijd om aanspraak te maken op het mecenaat van de SWUK.
Uitzonderlijk wordt ook steun verleend aan iemand die jonger is dan 18 jaar, wanneer hij op die leeftijd reeds blijk geeft van een zeer uitzonderlijk talent en een voor zijn leeftijd uitzonderlijk artistiek niveau.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN  "Artiest in residentie"

Voor de specifieke voorwaarden,de te volgen procedure en de criteria gebruikt voor het beoordelen van de aanvraag, klik hier. 

 • men kan slechts 1 maal voor deze vorm van sponsoring gekozen worden
 • de beslissing wordt in principe genomen op de vergadering van mei/juni
 • de raad van bestuur behoudt zich het recht voor geen enkele muzikant voor deze formule te weerhouden. 

TEGENPRESTATIE VAN SWUK
 Deze vorm van sponsoring houdt in dat de SWUK voor jou een bepaald bedrag reserveert, te gebruiken als deel van je gage bij de organisatie van een concert, het volgen van masterclasses,enz. 

TEGENPRESTATIE VAN DE ARTIEST OF HET ENSEMBLE IN RESIDENTIE

 • de artiest of het ensemble in residentie vermeldt in elke communicatie met
  het publiek, de pers of organisatoren tijdens het jaar van de samenwerking of met
  betrekking tot de samenwerkingsactiviteiten de steun van de SWUK
 • de artiest stelt een muziekfragment ter beschikking dat op de website van de SWUK
  zal worden gepresenteerd.
 • de artiest of het ensemble in residentie bedingt voor de leden van de SWUK gratis
  toegang voor de concerten die in het kader van de samenwerking door de SWUK
  worden georganiseerd en gesponsord.

Overige sponsorformules