aanvraag concert
aanvraag beurs en masterclass 

OMSCHRIJVING

Je wordt als artiest/ensemble gesponsord voor een eenmalig project (concert, masterclass, studiereis, project, enz.)

ALGEMENE VOORWAARDEN

a. leeftijd:

De leeftijdsgrens voor muzikanten (instrument) wordt vastgelegd op 27 jaar. De kandidaat mag op 31 december van het jaar van de aanvraag ten hoogste 27 jaar zijn.

Bij zangers geldt de leeftijd van 30 jaar. De kandidaat mag in dat geval op 31 december van het jaar van de aanvraag ten hoogste 30 jaar zijn.
Wanneer de aanvraag uitgaat van een ensemble, wordt rekening gehouden met de doorsneeleeftijd van de groep. De doorsneeleeftijd van de groep wordt bepaald op 30 jaar.

b. De aanvragen moeten in het Nederlands gebeuren.

c. Nationaliteit: Belgisch

d. De kandidaat moet blijk geven van een uitzonderlijk of zeer uitzonderlijk talent.

De voorwaarde “uitzonderlijk talent “wordt gehanteerd wanneer de kandidaat ouder is dan 18 jaar.
18 jaar is tevens de gebruikelijke leeftijd om aanspraak te maken op het mecenaat van de SWUK.
Uitzonderlijk wordt ook steun verleend aan iemand die jonger is dan 18 jaar, wanneer hij op die leeftijd reeds blijk geeft van een zeer uitzonderlijk talent en een voor zijn leeftijd uitzonderlijk artistiek niveau.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN 

Voor de specifieke voorwaarden,de te volgen procedure en de criteria gebruikt voor het beoordelen van de aanvraag, klik hier voor de toekening van een beurs of het volgen van een masterclass, hier voor de tussenkomst in de gage van een concert. 

 TEGENPRESTATIE VAN SWUK

 Deze vorm van sponsoring houdt in dat de SWUK voor jou tussenkomst voor een deel van je gage, een deel van je masterclasss, je een studiebeurs toekent, enz.