Uitzonderlijk talent.pdf

 

OMSCHRIJVING

In principe jaarlijks wordt door de RvB van de SWUK één instrumentist(e) of één ensemble als uitzonderlijk talent gesponsord. De keuze wordt door de RvB gedaan op basis van talentscouting. De RvB zal daarbij gebruik maken van eigen informatie en van informatie die haar door een netwerk van contactpersonen wordt verstrekt. De beslissing wordt genomen op basis van een dossier met een aantal formele en artistieke criteria.

VOORWAARDEN SPONSORING UITZONDERLIJK TALENT

 • Wonen op het grondgebied van de Vlaamse gemeenschap
 • maximum 26 jaar zijn op 31 december van het jaar voorafgaand aan het residentiejaar; Bij een ensemble mag de gemiddelde leeftijd maximaal 30 jaar zijn
 • blijk geven van een uitzonderlijk muzikaal talent
 • aan de start van de muzikale carrière staan

BIJKOMENDE BEPALINGEN

 • men kan slechts 1 maal voor deze vorm van sponsoring gekozen worden
 • het sponsoringdossier zal ter beslissing worden voorgelegd tijdens de eerstvolgende Raad van Bestuur na 1 oktober.
 • de Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor geen enkele muzikant voor deze formule te weerhouden.

TEGENPRESTATIE VAN SWUK

 • logistieke en financiële steun bij een CD-realisatie.
 • in functie van de beschikbare budgetten: contacteren van concertorganisatoren / academies DKO / Kunsthogescholen in functie van een af te spreken aantal optredens.

Deze concerten worden door de SWUK gesponsord via het ten laste nemen van het honorarium dat met de artiest wordt bedongen. Leden van de SWUK krijgen gratis toegang tot concerten die door de SWUK worden gesponsord.

TEGENPRESTATIE VAN DE ARTIEST OF HET ENSEMBLE UITZONDERLIJK TALENT

 • de artiest of het ensemble in residentie vermeldt in elke communicatie met
  het publiek, de pers of organisatoren tijdens het jaar van de samenwerking of met
  betrekking tot de samenwerkingsactiviteiten de steun van de SWUK
 • de artiest of het ensemble aanvaardt dat op de CD de naam en het logo van de
  SWUK wordt vermeld en dat in het inlegboekje de doelstelling van de SWUK wordt
  opgenomen
 • de artiest stelt een muziekfragment ter beschikking dat op de website van de SWUK
  zal worden gepresenteerd.
 • de artiest of het ensemble in residentie bedingt voor de leden van de SWUK gratis
  toegang voor de concerten die in het kader van de samenwerking door de SWUK
  worden georganiseerd en gesponsord.

ARTISTIEKE CRITERIA

Bij de beoordeling van een dossier hanteert de Raad van Bestuur volgende artistieke criteria:

 • artistieke kwaliteit
 • reeds gerealiseerde artistieke prestaties
 • profilering en positionering
 • originaliteit en relevantie
 • visie op korte en middenlange termijn
 • publieksgerichtheid / doelgroep / maatschappelijke uitstraling

RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN DIT AANVRAAGFORMULIER

Voor deze formule worden kandidaten door de RvBestuur zelf gecontacteerd.

In dat geval worden door de kandidaat voorgelegd:

 • CV (in geval van ensemble CV van alle leden en ensemble)
 • referenties van concerten/optredens/masterclasses

De bij de aanvraag horende documentatie stuurt u door met de gewone post naar de zetel van de vereniging: Nekkersberglaan 636, 9000 GENT

 

Overige sponsorformules

Contact

Zetel van de vereniging:
Nekkersberglaan 636, 9000 GENT
tel: 09/221.79.32 - GSM: 0479/94.68.63
BKCP BE92 1236 1030 3323

Voorzitter:
BOHEZ Roel
Rijakker 19, 9030 GENT/MARIAKERKE
tel: 09/227.17.99

Secretaris:
VAN STEENKISTE Kathleen
Hofstraat 329 – 9000 Gent
tel: 092243273

Penningmeester:

VAN AUTENBOER Griet
Nekkersberglaan 636, 9000 GENT
tel: 09/221.79.32

Contactformulier