Artiest/Ensemble in residentie elektronisch aanvragen »

Artiest/Ensemble in residentie.pdf

 

OMSCHRIJVING

Jaarlijks wordt door de RvB van de SWUK één instrumentist(e) of één ensemble in residentie genomen.
De beslissing wordt genomen op basis van een dossier met een aantal formele en artistieke criteria.

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

 • wonen op het grondgebied van de Vlaamse gemeenschap.
 • maximum 26 jaar zijn op 31 december van het jaar voorafgaand aan het residentiejaar; bij een ensemble mag de gemiddelde leeftijd maximaal 30 jaar zijn.
 • inschrijven tegen 1 oktober voorafgaand aan het residentiejaar d.m.v. het (elektronisch) inschrijvingsformulier.
 • het gebruik van het Nederlands voor de aanvraag en de documenten.

BIJKOMENDE BEPALINGEN

 • een kandidaat kan meerdere jaren kandideren
 • een kandidaat kan tegelijk als solist en als ensemblespeler kandideren
 • men kan slechts 1 maal in residentie gekozen worden
 • het aanvraagdossier zal ter beslissing worden voorgelegd tijdens de eerstvolgende Raad van Bestuur na 1 oktober. De vergadering zal enkel de aanvraagformulieren weerhouden die volledig ingevuld zijn en binnen de gestelde termijn werden ingediend
 • de Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor geen enkele kandidatuur te weerhouden.

TEGENPRESTATIE VAN SWUK

 • contacteren van concertorganisatoren / academies DKO / Kunsthogescholen in functie van minstens 3 betaalde optredens.

Deze concerten worden door de SWUK gesponsord via het ten laste nemen van het honorarium dat met de artiest wordt bedongen. Leden van de SWUK krijgen gratis toegang tot concerten die door de SWUK worden gesponsord.

TEGENPRESTATIE VAN DE ARTIEST OF HET ENSEMBLE IN RESIDENTIE

 • de artiest of het ensemble in residentie vermeldt in elke communicatie met
  het publiek, de pers of organisatoren tijdens het jaar van de samenwerking of met
  betrekking tot de samenwerkingsactiviteiten de steun van de SWUK
 • de artiest stelt een muziekfragment ter beschikking dat op de website van de SWUK
  zal worden gepresenteerd.
 • de artiest of het ensemble in residentie bedingt voor de leden van de SWUK gratis
  toegang voor de concerten die in het kader van de samenwerking door de SWUK
  worden georganiseerd en gesponsord.

ARTISTIEKE CRITERIA

Bij de beoordeling van een dossier hanteert de Raad van Bestuur volgende artistieke criteria:

 • artistieke kwaliteit
 • reeds gerealiseerde artistieke prestaties
 • profilering en positionering
 • originaliteit en relevantie
 • visie op korte en middenlange termijn
 • publieksgerichtheid / doelgroep / maatschappelijke uitstraling

RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN DIT AANVRAAGFORMULIER

De bij de aanvraag horende documentatie stuurt u door met de gewone post naar de zetel van de vereniging: Nekkersberglaan 636, 9000 GENT

Er worden enkel getypte aanvraagformulieren aanvaard.

Bij te voegen:

 • CV (in geval van ensemble CV van alle leden en ensemble)
 • referenties van concerten/optredens/masterclasses
 • motivatie van de kandidatuur

 

Artiest/Ensemble in residentie elektronisch aanvragen »

 

Overige sponsorformules

Contact

Zetel van de vereniging:
Nekkersberglaan 636, 9000 GENT
tel: 09/221.79.32 - GSM: 0479/94.68.63
BKCP BE92 1236 1030 3323

Voorzitter:
BOHEZ Roel
Rijakker 19, 9030 GENT/MARIAKERKE
tel: 09/227.17.99

Secretaris:
VAN STEENKISTE Kathleen
Hofstraat 329 – 9000 Gent
tel: 092243273

Penningmeester:

VAN AUTENBOER Griet
Nekkersberglaan 636, 9000 GENT
tel: 09/221.79.32

Contactformulier